Hotel VLTAVA

Strážné v Krkonoších, tel./fax: +420 281 913 015, e-mail: hvltava@hotel-cz.com


pajula@volny.cz       

Hotel Vltava, Strážné v Krkonoších

I. Ubytovací řád

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se  prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

 

Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 16 hodin. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

 

Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.

Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 

Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.

Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

 

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

 

Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit v recepci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.

 

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.

 

V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči , kromě první pomoci v areálu hotelu si host hradí sám.

 

Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Psi a zvířata nemohou být v ubytovacím zařízení umístěna.

 

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, zpravidla při nástupu pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách hotelu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby. 

 

Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá vedení ubytovacího zařízení.

Storno poplatky :

Při odstoupení od smlouvy před nástupem na pobyt či zahájení čerpání služeb je zákazník povinen zaplatit odstupné:

  • 01) 60 až 40 dní……….10% z předem stanovené ceny za ubytování a služby /platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt/
  • A1) 39 až 30 dní……….30% z předem stanovené ceny za ubytování a služby /platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt/
  • B1) 29 až 14 dní……….50% z předem stanovené ceny za ubytování a služby /platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt/
  • C1) 13 až 7 dní…………75% z předem stanovené ceny za ubytování a služby /platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt/
  • D1) 6 až 1 den………….100% z předem stanovené ceny za ubytování a služby /platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt/

Pokud zákazník nenastoupí pobyt či nezahájí čerpání služeb a tuto skutečnost písemně neoznámí, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z předem stanovené ceny za ubytování  nebo 100% z ceny předem domluveného rozpočtu akce.

Služby doplňkové :

Stravování :  pouze snídaně             8,00 – 9,00 hod.,

polopenze                   snídaně 8,00 - 9,00 hod., večeře 18,00 - 19,00 hod.,

plná penze                  snídaně 8,00 - 9,00 hod., oběd 12,00 - 13,00 hod., 

                                večeře 18,00 - 19,00 hod..

 

Provozní doba restaurace     19,00 -  22,00 hod.     dle dohody možné prodloužení

 

Kulečník /restaurace/             19,00 - 22,00 hod.      nutno objednat do 19,00 hod.,

cena za 1 hod. použití zařízení 50,- Kč

 

Sauna a parní lázeň              17,00 - 22,00 hod.      nutno objednat do 13,00 hod.,

cena za 1 hod. použití zařízení 300,- Kč

 

Škola lyžování a půjčovna   doporučujeme CRS /naproti samoobsluze/ nejlepší ceny a služby

                                         Tel.: 499 434 237, www.crsski.cz , e-mail : crs@crsski.cz

 

 

                                                                                          Horský hotel Vltava

                                                                                  Na výsluní 194

                                                                                  543 52 Strážné

                                                                                  Tel.: 777 120 380,  499 429 308

                                                                                  E-mail :  hvltava@hotel-cz.com

                                                                                  www.vltavahotel.com

 

 

 

 

Ubytovací řád a storno poplatky jsou platné od 1.1.2006

 

 


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies